top of page

BROTHERJOHN

" Ett koncept är så mycket mer än bara design. 

Företagets historia, själ, kärnvärden, verksamhet, mål, ekonomi etc. är det som styr hela processen och alla delar måste finnas med ifrån början.

BROTHERJOHN tolkar och visualiserar kundens önskan och mål genom hela processen.

Med 30 års erfarenhet inom "Retail" och med ett stort kontaktnät kan jag ta ide´ till färdig produkt / koncept ".


IMG_4989.JPG
bottom of page